Teisme og ateisme

Et emne som debatteres heftig både i media og universiteter – og som ville vært et perfekt tema for en vitenskapskafé – er forholdet mellom det religiøse/sjelelige og det anti-teistiske. Verbal ordkrig mellom deltakere som representerer forskjellige synspunkter på dette feltet, utgjør alltid fengslende debatter både troende og ikke-troende kan dra nytte av. Der noen for eksempel hevder at det finnes tynt grunnlag for Guds eksistens, mener andre at et slikt utsagn bar er ren retorikk.

Uansett hvilken side du måtte lene deg mot i en slik debatt, kan nok en slik verbal holmgang la deg se en sak fra forskjellige synspunkter. Et arrangement med dette emnet på dagsorden, vil med sannsynlighet tiltrekke nysgjerrige og individer med en spesiell interesse for emnet. Disse finnes det mange av, særlig nå som mange mener tiden vi lever i er en slags vitenskapelig renessanse –hvor vi kommer stadig nærmere svar på store universelle gåter som har pirret menneskets iboende nysgjerrighet siden vi utviklet evnen til å tenke rasjonelt.

Etikk og vitenskap

Som en del av en slik filosofisk og vitenskapelig orientert debatt, dukker gjerne også etiske spørsmål opp. Ved hjelp av bioteknologien vitenskapen har gitt oss, har vi fått muligheten til å ta i bruk stamceller fra for eksempel befruktede egg til å behandle skader. Ikke alle er enige i denne bruken, mens andre mener stamcelleforskningen gir muligheter vi ikke bør forspille. Her igjen bunner ofte uenighetene i deltakernes ulike holdninger til det vitenskapelige vs. det sjelelige.

På dette området rager diskusjonen, og det skal ikke mye til før debattanter lar seg provosere av motpartens meninger. Hvorvidt befruktede egg har sjel og dermed bør bli utnyttet av vitenskapen, er det nok mange som har en formening om. Det kan fort slås gnister under en slik debatt, særlig når kaféen har en mikrofon for publikum som går på rundgang.